Jako rzeczoznawca majątkowy zajmuję się wyceną zarówno nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych), ograniczonych praw rzeczowych (w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) jak i nieruchomości gruntowych (zabudowanych, niezabudowanych, rolnych, leśnych i in.).

Dokonuję wycen dla potrzeb:

 • kupna/sprzedaży,
 • zabezpieczenia wierzytelności,
 • postępowań spadkowych, podziałów majątkowych, itp.,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości odszkodowań,
 • innych określonych przez zleceniodawcę.

Działam na obszarze m.st. Warszawy oraz powiatów sąsiednich.

Wynagrodzenie za wycenę ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia trudności i pracochłonności zlecenia.

Koszt wyceny nie zależy od wartości nieruchomości.

Termin realizacji zlecenia określany jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) i zaczyna się liczyć od dnia oględzin nieruchomości (pod warunkiem przekazania kompletu dokumentacji niezbędnej do wyceny – wymagane dokumenty patrz zakładka „strefa klienta”).

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i standardy zawodowe.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.

Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.

W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 • określenie nieruchomości i zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
 • ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.